Kallelse höstårsmöte Piteå GK onsdagen den 12/12

2018 oktober 18

Härmed kallas till höstårsmöte onsdagen den 12 december 2018. Plats: Piteå GK klockan 19.00.

Vid mötet kommer bland annat följande ärenden att behandlas.
Resultatprognos för Piteå GK och Piteå Golf AB för år 2018.
Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt budget för verksamhetsåret 2019.
Verksamhetsplan och investeringsplan för år 2019.
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer inkl. suppleanter och valberedning.

Förslag till dagordning kommer att läggas ut på hemsidan under första delen av november 2018.

Välkommen

Dela