Kallelse höstårsmöte Piteå GK onsdagen den 6/12

2017 november 03

Härmed kallas till höstårsmöte onsdagen den 6 december 2017. Plats: Piteå GK klockan 19.00.

Vid mötet kommer bland annat följande ärenden att behandlas.
Resultatprognos för Piteå GK och Piteå Golf AB för år 2017.
Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt budget för verksamhetsåret 2018.
Verksamhetsplan och investeringsplan för år 2018.
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer inkl. suppleanter och valberedning.

Förslag till dagordning kommer att läggas ut på hemsidan under första delen av november 2017.

Välkommen

Dela