Kallelse till årsmöte med Piteå GK onsdagen den 25 april 2018 kl. 19.00 i klubbhuset.

2018 mars 22

Medlemmarna i Piteå GK kallas härmed till årsmöte onsdagen den 25 april 2018. På dagordningen i enlighet med stadgarna:

-          Verksamhetsberättelse för Piteå GK 2017.

-          Resultat och balansräkning för Piteå GK och Piteå Golf AB för verksamhetsåret 2017

-          Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid (måndagen den 26 mars 2018)

 

Dessutom kommer styrelsen och personalen i vanlig ordning att presentera sina tankar kring utveckling av verksamheten.

Förslag till dagordning kommer att läggas ut på hemsidan senast 14 dagar före årsmötet. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2017-12-31 kan hämtas på kansliet från onsdagen den 18 april 2018.

Välkommen.

Styrelsen för Piteå GK

Dela