Välj en kategori:

Inbjudan kick off – vårresa 2015 – dam

I N B J U D A N golfresa 2015

Kallelse till årsmöte med Piteå GK måndagen den 11 maj 2015 kl. 19.00 i klubbhuset.

Medlemmarna i Piteå GK kallas härmed till årsmöte måndagen den 11 maj 2015. På dagordningen i enlighet med stadgarna:

  • Verksamhetsberättelse för Piteå GK 2014.
  • Resultat och balansräkning för Piteå GK och Piteå Golf AB för verksamhetsåret 2014
  • Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid (måndag 13 april 2015) 

    Dessutom kommer styrelsen och personalen i vanlig ordning att presentera sina tankar kring utveckling av verksamheten.

Förslag till dagordning kommer att läggas ut på hemsidan senast 14 dagar före årsmötet. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2014-12-31 kan hämtas på kansliet från måndagen den 4 maj 2015.

Välkommen.

Styrelsen för Piteå GK

 

Lars Ökvist går vidare i karriären.

Lars har valt att gå vidare i sin karriär och slutar efter många års förtjänstfullt arbete
som greenkeeper hos oss på Piteå GK. Han har varit en omtyckt medarbetare och ledare som kommer att
vara saknad här ute på Nötön. 

Vi vill tacka Lars för alla dessa år och önskar honom lycka till på hans nya arbete.

Lunchnyhet!

Måndag till torsdag med start nästa vecka (v.10) finns det möjlighet att välja veckans grill under lunchserveringen. Skulle det vara någon dag som lunchalternativen inte passar så finns det alltså möjlighet att välja veckans grill.
Veckans grill kommer att kosta 95kr inkl bröd, sallad, dryck & kaffe.
Nästa vecka kommer det vara Lövbit med pommes som är veckans grillalternativ.

Årlig enskild handicaprevision har genomförts.

Handicapkommittén har godkänt merparten av de revideringar av spelhcp som
datamässigt revideras från de  registrerade hcp-ronderna som enskild spelare
inrapporterat.
 
Vissa har fått lägre och några har fått högre tävlingshandicap.
Om du har några frågor så vänder du dig till kansliet som vid behov kan vända sig till hcp-kommiittens ledamöter Ulf Åberg, 070-329 27 00 och Ove Marklund. 070-62 22 425.

Skidspår uppdraget

Skidspåret uppdraget med pistmaskinen idag fredag.

Tävlingsledarutbildning 14-15/2

Det här är en viktig del i vår verksamhet, att vi är engagerade i klubbens tävlingar. Vi måste ha den här kunskapen inom vår egen verksamhet men även klubbens.

Utbildningen är inte bara till gagn för klubben utan även en personlig utveckling eftersom det även blir en genomgång av regelsystemet och hur en tävling fungerar.

Det är av absolut största vikt att ALLA som har tänkt att vara med i vår verksamhet vad gäller gubbligan och seriespel eller annan verksamhet, snarast anmäler er till tävlingsledarutbildningen helgen den 14-15/2.

Ställ upp!!!

Piteå Elit bjuder på dessert idag till lunchen, kom och ät lunch hos oss!

VINTERTRÄNING FÖR DAMER

Nu har vi ordnat träningstider i tennishallen för de damer som vill komma igång med svingen.

Ulf Andersson kommer att delta vid minst ett tillfälle

Följande datum gäller: 21/3, 28/3, 11/4, 18/4, 25/4 kl 13.00-14.00.

Pris för samtliga tillfällen (inkl. Ulf A)  300:-/person.

Enstaka tillfällen 70:-/p och kommer man enbart de tillfällen när Ulf Andersson är närvarande så kommer hans kostnad den gången att slås ut på de deltagare som är närvarande.

Anmälan sker till Katarina Wikberg, Catarina.vikberg@ bredband.net

så fort som möjligt. Anmälan är bindande och betalas på plats kontant till Katarina den 21/3.

Välkomna

 

 

 

Tävlingsledning och regel utbildning 1 i Piteå

Den 14-15/2 2015 kommer det att hållas en tävlingsledning och regel utbildning i Piteå.

Någon medlem som skulle vara intresserad att gå denna utbildning kan höra av sig till Kent på kansliet på 0911-14990 alt. info@piteagolf.se för mer information.

Äldre inlägg