Välj en kategori:

Förslag till dagordning till höstårsmöte 20141208

Förslag dagordning årsmöte hösten 2014, läs här >>

Tävlingsledning och regel utbildning 1 i Piteå

Den 14-15/2 2015 kommer det att hållas en tävlingsledning och regel utbildning i Piteå.

Någon medlem som skulle vara intresserad att gå denna utbildning kan höra av sig till Kent på kansliet på 0911-14990 alt. info@piteagolf.se för mer information.

Julmarknad 29 november

pgk-julmarknad-32014

Fritt fram att spela på Fastighetsbyrånslingan nu när snön är borta.

Fastighetsbyrån-slingan är öppen för spel med provisoriska greener och vinter tees.

Slingorna stängda.

Sparbankerna Nord-slingan stängs för säsongen idag. Fastighetsbyrån-slingan öppnar med provisoriska greener när banan torkat. Uppdaterar hemsidan när slingan öppnar.

Julmarknad 2014

Julmarknaden kommer att vara lördan den 29 november 2014. Information kommer inom kort.

Intresserad av att vara utställare vänligen hör av er till Lina på lina_bergh@hotmail.com eller 070-2382511 

Priser julbord 2014

JULBORD 2014

Lilla Julbordet serveras dagtid

Tisdag  - Fredag kl. 11.00-14.00

Start 4 december tom 19 december

225 kr inkl. dryck och dessert            

………………………………………………………………………………………………………….

Stora julbordet serveras kvällstid

Lördag den 6 december från kl 16.00

  410 kr inkl. dryck och dessert

Barnpriser: 2-4 år 50 kr   5-7 år 75 kr   8-12 år 85 kr    inkl. dryck och dessert.

 

Vi öppnar för julbord kvällstid vid sällskap mer än 20 personer. Ring restaurangen för mer info och bokning av julbord. 

Notis. Lilla julbordet serveras en våning upp (tyvärr ej handikappanpassat).  Stora julbordet serveras en våning ner. 

Vi serverar dagens lunch måndag-fredag en våning ner under hela december månad.

Sparbanken Nord-slingan stängs för säsongen måndag 13/10.

Höstårsmöte Piteå GK måndagen den 8 december 2014.

Härmed kallas till höstårsmöte måndagen den 8 december 2014.
Plats Piteå GK klockan 19.00.

Vid mötet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:
Resultatprognos för Piteå GK och Piteå Golf AB för år 2014.
Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt budget för verksamhetsåret 2015.
Verksamhetsplan och investeringsplan för år 2015.
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer inkl. suppleanter och valberedning.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Förslag till dagordning och andra möteshandlingar kommer att läggas ut på nätet senast i början av november 2014.

Styrelsen inom Piteå Golf AB och Piteå GK bereder för närvarande frågan om prioriterade investeringar efter färdigställande av utbyggnad av hotellet och ny- och ombyggnad av
 9-hålsbanan och av korthålsbanan. Frågan kommer upp under punkten verksamhetsplan på årsmötet.

Välkommen

Äldre inlägg